Alternativa material

– Träkomposit, biobaserade råvaror, retur och återvunna material

Välja rätt material

Att välja rätt material till rätt produkt är en utmaning, men då vi utvecklar och tar fram de flesta produkter själva blir detta en naturlig del av vårt dagliga arbete. Vi utvärderar alltid möjligheten att erbjuda ”alternativa material” där det miljömässigt är att föredra.

Hållbart material

Vi byter aktivt ut eller kompletterar sedvanliga polymera material med retur och återvunna material, vi inför och byter ut till träkompositer och biobaserade råvaror där det förbättrar produktens totalt miljöpåverkan. Vi jobbar med trä, glas och metall där dessa material är att föredra och utvärderar vad som är optimalt materialval med tanke på förväntad livslängd, användarfrekvens och produktens budskapsmässiga livslängd.

Dock trycker på vikten att använda ”rätt” material för optimal livslängd, funktion och möjligt återvinning. För oss är det viktigt att vi kan följa och säkra hela kedjan från råmaterial till färdig tryckt produkt. Detta möjliggörs till fullo när vi producerar, lagerhåller, trycker och levererar merparten av våra produkter från Bredaryd småland. 

Hållbar svensk produktion

Vår produktion sker i energieffektiva maskiner, våra lokaler värms upp av fossilfri fjärrvärme med återvinning, våra resor sker med el/hybridbilar, vårt spillmaterial återanvänds av oss eller av andra lokala bolag. Vi ser till att vår personal har rätt utbildning och kunskap om de processer vi har och att myndigheters krav följs avseende tryck, maskiner, arbetstider mm. Vi, tillsammans med våra kunder håller ett 40-tal medarbetare med jobb och tillsammans med ovan unika fördelar erbjuder vi ett otroligt starkt koncept där lokal produktion och närvaro gör skillnad.