Tips & råd

Vi menar att vi erbjuder Nordens bästa reklamplatser. Våra produkter ger utrymme till förstklassig exponering på svensktillverkade produkter med lång livslängd och till en god ROI. 

Självklar funktion

Våra isskrapor är perfekta produkter för en lång och kostnadseffektiv kommunikation. Adderar man tidsskivan på Istidsskrapan får man en All Year produkt med självklar funktion som även kan boostas med tillverkning i returmaterial.

Inhouse tillverkning

Huvuddelen av våra reflexprodukter tillverkas inhouse, i högkvalitativa material, med dokumenterade egenskaper som säkerhetsreflex. Kundunika former skapas lätt via vår egen formtillverkning och unika packlösningar erbjuds på förfrågan.

Användbara, Hållbara
& Självklara

Sportflaskan är fortsatt en storsäljare som med sitt låga klimatavtryck, långa livslängd och självklara funktion möjliggör en bred exponering för en låg investering.  Vi erbjuder en stor flexibilitet av modeller och färger. Vår egen tillverkning medger kund unika infärgningar, kombinationer och sampack. Ofta adderas fler produkter från vårt sortiment exempelvis, mikrofiberduk, vattenflaska och frisbee till ett outdoor event.